Category


› มาเลเซีย-สิงคโปร์

› ญี่ปุ่น-เกาหลี

› ยุโรป-อเมริกา

› อียิปต์-จอร์แดน

› ฮ่องกง-มาเก๊า

› บาหลี-เวียดนาม

› พม่า-ลาว

› รับทำวีซ่า

› จีน

› ออสเตรเลีย

› นิวซีแลนด์

› ไต้หวัน

› รัสเซีย-ตุรกี

› เรือสำราญ

› กรุ๊ปส่วนตัว

› บทความ - Gallery


• หน้าหลัก

• บทความ & Gallery

• เกี่ยวกับเรา

• ติดต่อเรา

• การชำระเงิน


ทัวร์มาเลเซีย : ทัวร์เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3วัน2คืน

BST-001: ทัวร์มาเลเซีย : ทัวร์เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3วัน2คืน

กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง !!! 

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์มะละกา, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์-ยูนิเวอร์เเซล

ทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ เลือกวันเดินทางได้เอง
ทัวร์เก็นติ้ง กระเช้า SKYWAY สัมผัสธรรมชาติในแนบบสุดๆ
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ ชมพระราชวัง ตึกแฝดปิโตรนาส โรงงานช๊อกแล๊ต
เดินทางเป็นส่วนตัวได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
(แพ็คเกจ-ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

PROGRAM A:พักเก็นติ้งคืนแรก / พักกัวลาฯคืนที่สอง (เหมาะกับท่านที่ขาไปบินถึงไฟล์เช้าไม่เกิน11.00)
PROGRAM B:พักกัวลาฯคืนแรก / พักเก็นติ้งคืนที่สอง (เหมาะกับท่านที่ขาไปบินถึงไฟล์บ่ายหรือเย็น)

 

เลือกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป~ไพรเวท~(ยกเว้นเทศกาล)
8-10ท่าน >>>>>> 3,990 บาท         (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)
         
6-7ท่าน  >>>>>> 4,600 บาท          (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)

4-5ท่าน  >>>>>> 5,700 บาท          (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)

2-3ท่าน  >>>>>> 8,900 บาท          (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)

เด็กไม่มีเตียง >>> 1,500 บาท   /  เด็กมีเตียง >>>>> ราคาเท่าผู้ใหญ่

ราคาเด็กคำนวณจากราคาผู้ร่วมเดินทางที่เป็นผู้ใหญ่เป็นหลัก เช่น 
ผู้ใหญ่ 5 + เด็ก 1 รวม 6 ท่าน ให้ใช้ราคาที่ 4-5 ท่าน (5,500บาทx5ท่าน – เด็ก1,500บาทx1ท่าน)


พักเดี่ยว + เพิ่มท่านละ 2,000 บาท
พักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้ง 1คืน + เพิ่มท่านละ 1,300 บาท


***หมายเหตุ บนเก็นติ้งไม่มีห้องสามเตียง และไม่มีบริการเสริมเตียง แต่อนุญาตให้เข้าพักห้องละ 3 ท่านได้***

***หมายเหตุ พักบนเก็นติ้งตรงกับวันเสาร์ + Ser charge ท่านละ 600 บาท***
***หมายเหตุ พักบนเก็นติ้งตรงกับช่วงพีค + Ser charge ท่านละ 1,000 บาท***

 

 

ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์มะละกา, ทัวร์ปีนัง, ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

ราคาเพียง 3,990 .-