Category


› มาเลเซีย-สิงคโปร์

› ญี่ปุ่น-เกาหลี

› ยุโรป-อเมริกา

› อียิปต์-จอร์แดน

› ฮ่องกง-มาเก๊า

› บาหลี-เวียดนาม

› พม่า-ลาว

› รับทำวีซ่า

› จีน

› ออสเตรเลีย

› นิวซีแลนด์

› ไต้หวัน

› รัสเซีย-ตุรกี

› เรือสำราญ

› กรุ๊ปส่วนตัว

› บทความ - Gallery


• หน้าหลัก

• บทความ & Gallery

• เกี่ยวกับเรา

• ติดต่อเรา

• การชำระเงิน


ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Tohoku นิกโก้ เซนได นาริตะ 5วัน3คืน

BST-193: ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Tohoku นิกโก้ เซนได นาริตะ 5วัน3คืน

Amazing Tohoku นิกโก้ เซนได นาริตะ 5วัน 3คืน

แช่ออนเซ็น พาเที่ยวทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์

FREE WIFI ON BUS

ราคาคุณภาพสุดคุ้ม!!! เริ่มต้น 28,900 บาท

นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว นาสุออนเซ็น  ไอสุวาคามัตสึ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ

ปราสาทสึรุกะ ซากปราสาทอาโอบะ ศาลเจ้าโกโคคุ อนุสาวรีย์ของท่านไดเมียวตาเดียว ช้อปปิ้งอิจิบังโจ

ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น นาริตะ ช้อปปิ้งเอออน

และช่วง Winter สนุกสนานลานสกี Sumikawa Snow Park

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES (TR) บินตรงสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ)

เครื่องใหม่ลำใหญ่ B787-8   DREAM LINER ทันสมัยสุดๆ พิเศษ!!! น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

พักนาสุออนเซ็น 1คืน เซนได 1คืน นาริตะ 1คืน

วันเดินทาง
 

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม /

เดินทางท่านเดียว

ที่นั่ง

หมายเหตุ

28 – 1 พฤศจิกายน 60

25,888

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก

 

*Infant 7,000 บาท

(*อายุไม่เกิน 2 ปี)

8,500

34

เต็ม

1 – 5 พฤศจิกายน 60

29,900

8,500

34

เต็ม

4 – 8 พฤศจิกายน 60

29,900

8,500

34

เต็ม

8 – 12 พฤศจิกายน 60

29,900

8,500

34

เต็ม

11 – 15 พฤศจิกายน 60

29,900

8,500

34

เต็ม

15 – 19 พฤศจิกายน 60

29,900

8,500

34

เต็ม

18 – 22 พฤศจิกายน 60

29,900

8,500

34

เต็ม

22 – 26 พฤศจิกายน 60

29,900

8,500

34

เต็ม

25 – 29 พฤศจิกายน 60

29,900

8,500

34

เต็ม

29 – 3 ธันวาคม 60

29,900

8,500

34

 

2 – 6 ธันวาคม 60

33,900

8,500

34

32 ที่

6 – 10 ธันวาคม 60

33,900

8,500

34

 

9 – 13 ธันวาคม 60

33,900

8,500

34

 

13 – 17 ธันวาคม 60

32,900

8,500

34

 

16 – 20 ธันวาคม 60

31,900

8,500

34

 

20 – 24 ธันวาคม 60

32,900

8,500

34

 

23 – 27 ธันวาคม 60

32,900

8,500

34

เต็ม

27 – 31 ธันวาคม 60

38,900

8,500

34

 

30 – 3 มกราคม 61

39,900

 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก

 

*Infant 7,000 บาท

(*อายุไม่เกิน 2 ปี)

8,500

34

เต็ม

3 – 7 มกราคม 61

28,900

8,500

34

 

6 – 10 มกราคม 61

28,900

8,500

34

 

10 – 14 มกราคม 61

29,900

8,500

34

 

13 – 17 มกราคม 61

28,900

8,500

34

26 ที่

17 – 21 มกราคม 61

29,900

8,500

34

 

20 – 24 มกราคม 61

28,900

8,500

34

 

24 – 28 มกราคม 61

29,900

8,500

34

26 ที่

27 – 31 มกราคม 61

28,900

8,500

34

 

31 – 4 กุมภาพันธ์ 61

29,900

8,500

34

 

3 – 7 กุมภาพันธ์ 61

28,900

8,500

34

 

7 – 11 กุมภาพันธ์ 61

29,900

8,500

34

 

10 – 14 กุมภาพันธ์ 61

28,900

8,500

34

 

14 – 18 กุมภาพันธ์ 61

29,900

8,500

34

 

17 – 21 กุมภาพันธ์ 61

28,900

8,500

34

 

21 – 25 กุมภาพันธ์ 61

29,900

8,500

34

 

24 – 28 กุมภาพันธ์ 61

28,900

8,500

34

 

28 – 4 มีนาคม 61

32,900

8,500

34

 

3 – 7 มีนาคม 61

31,900

8,500

34

 

7 – 11 มีนาคม 61

32,900

8,500

34

 

10 – 14 มีนาคม 61

31,900

8,500

34

 

14 – 18 มีนาคม 61

32,900

8,500

34

 

17 – 21 มีนาคม 61

31,900

8,500

34

 

 

ราคาเพียง 28,900 .-