ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์-เลโก้แลนด์ 4 วัน 3 คืน (TR)

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์-เลโก้แลนด์ 4วัน3คืน(TR)

ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์มะละกา, ทัวร์ปีนัง, ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

อัตราค่าบริการ

**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

APR-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

11-14 APR 2018

วันสงกรานต์

18,999.-

17,999.-

-3,700.-

6,900.-

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

12-15 APR 2018

วันสงกรานต์

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

13-16 APR 2018

วันสงกรานต์

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

MAY-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

10-13 MAY 2018

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

JUNE-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

14-17 JUNE 2018

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

JUL-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

12-15 JUL 2018

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

26-29 JUL 2018

วันเฉลิมพระชมน์พรรษา

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

AUG-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

10-13 AUG 2018

วันแม่แห่งชาติ

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

SEP-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

20-23 SEP 2018

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

OCT-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

11-14 OCT 2018

วันคล้ายวันสวรรคต

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

20-23 OCT 2018

วันปิยะมหาราช

19,999.-

-3,700.-

6,900.-


เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  มีเตียงลด 500บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 4,500 บาท

ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์มะละกา, ทัวร์ปีนัง, ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์

ราคาเพียง

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่