ทัวร์สิงคโปร์ So Shiok 3 วัน 2 คืน (SL)

ทัวร์สิงคโปร์ So Shiok 3 วัน 2 คืน (SL) 

อัตราค่าบริการ 

**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

มกราคม 2561
Flightวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130

26-28 มกราคม 6110,999.-12,999.--3,700.-4,500.-
27-29 มกราคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
กุมภาพันธ์ 2561
Flightวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130

2-4 กุมภาพันธ์ 6110,999.-12,999.--3,700.-4,500.-
3-5 กุมภาพันธ์ 619,999.-11,999.--2,700.-
9-11 กุมภาพันธ์ 6110,999.-12,999.--3,700.-
10-12 กุมภาพันธ์ 6110,999.-12,999.--3,700.-

16-18 กุมภาพันธ์ 61
เทศกาลตรุษจีน

13,999.-15,999.--5,700.-
23-25 กุมภาพันธ์ 6110,999.-12,999.--3,700.-
24-26 กุมภาพันธ์ 6110,999.-12,999.--3,700.-
มีนาคม 2561
Flightวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130

1-3 มีนาคม 61
วันมาฆบูชา

12,999.-15,999.--3,700.-4,500.-
2-4 มีนาคม 6112,999.-15,999.--3,700.-
8-10 มีนาคม 619,999.-11,999.--2,700.-
9-11 มีนาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
10-12 มีนาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
11-13 มีนาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
15-17 มีนาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
16-18 มีนาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
17-19 มีนาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
18-20 มีนาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
22-24 มีนาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
23-25 มีนาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
24-26 มีนาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
25-27 มีนาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
29-31 มีนาคม 619,999.-11,999.--2,700.-
30 มี.ค. – 1 เม.ย. 6110,999.-12,999.--3,700.-
31 มี.ค. – 2 เม.ย. 6110,999.-12,999.--3,700.-
เมษายน 2561
Flightวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130

1-3 เมษายน 6110,999.-12,999.--3,700.-4,500.-
6-8 เมษายน 61
วันจักรี
13,999.-15,999.--3,700.-
6-8 เมษายน 61
วันจักรี
13,999.-15,999.--3,700.-
11-13 เมษายน 61
วันสงกรานต์
13,999.-15,999.--3,700.-
12-14 เมษายน 61
วันสงกรานต์
14,999.-16,999.--3,700.-
12-14 เมษายน 61
วันสงกรานต์
14,999.-16,999.--3,700.-
13-15 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.-17,999.--3,700.-
13-15 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.-17,999.--3,700.-
14-16 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.-17,999.--3,700.-
15-17 เมษายน 61
วันสงกรานต์
13,999.-15,999.--3,700.-
19-21 เมษายน 619,999.-11,999.--2,700.-
20-22 เมษายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
21-23 เมษายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
22-24 เมษายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
26-28 เมษายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
27-29 เมษายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
28-30 เมษายน 6110,999.-12,999.--3,700.-

30 เม.ย. – 2 พ.ค. 61

วันแรงงาน

13,999.-15,999.--3,700.-
พฤษภาคม 2561
Flightวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130

4-6 พฤษภาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-4,500.-
5-7 พฤษภาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
6-8 พฤษภาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
10-12 พฤษภาคม 619,999.-11,999.--3,700.-
11-13 พฤษภาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
12-14 พฤษภาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
18-20 พฤษภาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
19-21 พฤษภาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
25-27 พฤษภาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
26-28 พฤษภาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-

27-29 พฤษภาคม 61
วันวิสาขบูชา

13,999.-15,999.--3,700.-
มิถุนายน 2561
Flightวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130

1-3 มิถุนายน 6110,999.-12,999.--3,700.-4,500.-
2-4 มิถุนายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
8-10 มิถุนายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
9-11 มิถุนายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
15-17 มิถุนายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
16-18 มิถุนายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
17-19 มิถุนายน 619,999.-11,999.--2,700.-
22-24 มิถุนายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
23-25 มิถุนายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
29 มิ.ย – 1 ก.ค. 6110,999.-12,999.--3,700.-
30 มิ.ย – 2 ก.ค. 6110,999.-12,999.--3,700.-
กรกฎาคม 2561
Flightวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130

6-8 กรกฎาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-4,500.-
7-9 กรกฎาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
13-15 กรกฎาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
14-16 กรกฎาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
15-17 กรกฎาคม 619,999.-11,999.--3,700.-
20-22 กรกฎาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
21-23 กรกฎาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
27-29 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10
13,999.-15,999.--3,700.-
28-30 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10
13,999.-15,999.--3,700.-
28-30 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10
13,999.-15,999.--3,700.-
สิงหาคม 2561
Flightวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130

3-5 สิงหาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-4,500.-
4-6 สิงหาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
5-7 สิงหาคม 619,999.-11,999.--2,700.-
11-13 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ
13,999.-15,999.--3,700.-

11-13 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ

13,999.-15,999.--3,700.-
17-19 สิงหาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
18-20 สิงหาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
24-26 สิงหาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
25-27 สิงหาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 6110,999.-12,999.--3,700.-
กันยายน 2561
Flightวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130

1-3 กันยายน 6110,999.-12,999.--3,700.-4,500.-
2-4 กันยายน 619,999.-11,999.--2,700.-
7-9 กันยายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
8-10 กันยายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
21-23 กันยายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
22-24 กันยายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
28-30 กันยายน 6110,999.-12,999.--3,700.-
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 6110,999.-12,999.--3,700.-
ตุลาคม 2561
Flightวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130

4-6 ตุลาคม 619,999.-11,999.--2,700.-4,500.-
5-7 ตุลาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
6-8 ตุลาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
7-9 ตุลาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
13-15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13,999.-15,999.--3,700.-
13-15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13,999.-15,999.--3,700.-
18-20 ตุลาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
19-21 ตุลาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
20-22 ตุลาคม 6112,999.-14,999.--3,700.-

21-23 ตุลาคม 61

วันปิยมหาราช

13,999.-15,999.--3,700.-
25-27 ตุลาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
26-28 ตุลาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-
27-29 ตุลาคม 6110,999.-12,999.--3,700.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี  ราคา 3,000 บาท
*พีเรียดราคาโปรโมชั่น 9,999.- / 11,999.-ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ *

ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์เก็นติ้ง/ทัวร์กัวลาลัมเปอร์

ราคาเพียง

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่