ทัวร์มาเลเซีย เจาะลึกมะละกา

ทัวร์มาเลเซีย เจาะลึกมะละกา

ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์มะละกา, ทัวร์ปีนัง, ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

กรุงกัวลาลัมเปอร์ – มะละกาเมืองมรดกโลก

เมืองใหม่ปุจตราจาย่า 3 วัน 2 คืน

ล่องเรือ แม่น้ำมะละกา แม่น้ำที่สำคัญสายหนึ่งในแระวัติศาสตร์

ชมพิพิธภัณฑ์ บ้านบาบายอย่า – ชมพิพิธภัณฑ์เรือสำเภา

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมจัตุรัสเมอร์เดก้าสแควร์ อนุสาวรีย์ทหารอาสา

พระราชวัง อิสตาน่า ตึกแฝดปิโตรนาส

(8 ท่าน-เลือกวันเดินทางเอง-ออกเดินทางได้ทุกวัน) / เงื่อนไขการให้บริการ

  • 8-11ท่าน เดินทางโดยรถตู้ Driver come guide
  • 12-14ท่าน เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English)
  • 15ท่านขึ้นไป เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English)+หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
  • ต่ำกว่า 8ท่าน กรุณาเช็คราคา

ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์มะละกา, ทัวร์ปีนัง, ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

ราคาเพียง

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่