ทัวร์มาเลเซีย มะละกา-เลโก้แลนด์-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย มะละกา-เลโก้แลนด์-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์มะละกา, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์-ยูนิเวอร์เเซล

Legoland Malaysia – Malacca – Kuala Lumpur ทัวร์เลโก้เเลนด์-มะละกา-กัวลาลัมเปอร์

ทัวร์มะละกา เมืองมรดกโลก-เลโก้แลนด์-กัวลา
* เต็มอิ่มกับเลโก้แลนด์ แห่งแรกในภูมิภาคนี้
* เที่ยวมะละกา เมืองมรดกโลก
* กรุงกัวลาลัมเปอร์ / โรงงานช็อกแล๊ต

8 ท่านจัดเป็น Private ได้ทันที

(8ท่าน-เลือกวันเดินทางเอง-ออกเดินทางได้ทุกวัน) / เงื่อนไขการให้บริการ

  • 8-11 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ Driver come guide
  • 12-14ท่าน เดินทางโดยรถบัส with local guide (Speaking Thai/English)
  • 15 ท่านขึ้นไป เดินทางโดยรถบัส with local guide (Speaking Thai/English) + หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
  • ต่ำกว่า 8 ท่าน กรุณาเช็คราคา

ผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่าน-สามารถจัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวเลือกวันเดินทางได้เอง
ต่ำกว่า 8 ท่าน กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์มะละกา, ทัวร์ปีนัง, ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

 

ราคาเพียง

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่