ทัวร์คาเมรอน กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์คาเมรอน กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์มะละกา, ทัวร์คาเมรอน,ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์-ยูนิเวอร์เเซล

Cameron High land – Kuala Lumpur
ทัวร์คาเมรอน กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน, ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน กัวลาลัมเปอร์

* เมืองใหม่ปุจตราจาย่า
* ไร่ชา ไร่สตอเบอร์รี่
* Steam Boat อาหารขึ้นชือ
* เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ โรงงานช็อกแล๊ต
8 ท่านจัดเป็น Private ได้ทันที

ผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่าน-สามารถจัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวเลือกวันเดินทางได้เอง
ต่ำกว่า 8 ท่าน กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

(8 ท่าน-เลือกวันเดินทางเอง-ออกเดินทางได้ทุกวัน)

เงื่อนไขการให้บริการ

  • 8-11 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ Driver come guide
  • 12-14 ท่าน เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English)
  • 15 ท่านขึ้นไป เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English) + หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
  • ต่ำกว่า 8 ท่าน กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

**กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง**

ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์มะละกา, ทัวร์ปีนัง, ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

ราคาเพียง 14,900 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่