ทัวร์สิงคโปร์ NEW FULL OPTION 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ

Jan-17

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730

12-15 JAN 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

19-22 JAN 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

26-29 JAN 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

Feb-17

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730

3-6 FEB 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

10-13 FEB 2017วันหยุดชดเชยมาฆบูชา

28,999.-

-8,500

8,900.-

16-19 FEB 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

23-26 FEB 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

Mar-17

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730

2-5 MAR 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

9-12 MAR 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

16-19 MAR 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

23-26 MAR 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

30 MAR-2 APR 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

      

 

Apr-17

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730

6-9 APR 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

11-14 APR 2017

วันสงกรานต์

28,999.-

-8,500

8,900.-

12-15 APR 2017

วันสงกรานต์

29,999.-

-8,500

8,900.-

13-16 APR 2017

วันสงกรานต์

29,999.-

-8,500

8,900.-

14-17 APR 2017

วันสงกรานต์

28,999.-

-8,500

8,900.-

20-23 APR 2017

28,999.-

-8,500

8,900.-

28 APR-1 MAY 2017วันแรงงาน

28,999.-

-8,500

8,900.-


เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท

ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                         ราคา 5,500 บาท

 

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท

*** สงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน*** (มีหัวหน้าทัวร์)

 

ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์เก็นติ้ง/ทัวร์กัวลา/ทัวมะละกา/ทัวร์ปีนัง

 

ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์มะละกา, ทัวร์ปีนัง, ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์

 

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

ราคาเพียง

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่