ทัวร์สิงคโปร์ กรุ๊ปไพรเวท UR VVIP 3 วัน 2 คืน

สิงคโปร์เดินทางส่วนตัวกรุ้ปเล็ก 
 
เลือกพักออร์ชาร์ด หรือ มารีน่า เบย์ แซนด์สิงคโปร์ 
 
Garden By The Bay – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
 
ชมแสงสีเสียงอ่าวมารีน่า เบย์

เดินทางแบบพิเศษ ท่องเที่ยวแบบพิเศษ เพราะคุณคือคนพิเศษ

SINGAPORE AIRLINE (SQ) สายการบินระดับโลก

v รวมค่าบัตร เข้าชมทั้ง 2 โดมที่ Garden by The Bay

v รวมค่าบัตร  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

 ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonderful Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์

 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ฟรีเดย์ตามใจคุณเลือก 

 เลือกพักโรงแรม 4 ดาวย่าน Orchard หรือ Marina Bay Sand Hotel

 กรุ๊ปเล็กเดินทางสะดวก เริ่มตั้งแต่ 4 ท่าน

 พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee

 พิเศษ ! ลิ้มรส อาหารซีฟู้ดร้านดัง Jumbo Seafood              

อัตราค่าบริการ

ราคาตามตารางเป็นราคาเริ่มต้น Base on Deluxe room อาจมีการปรับราคา หากไม่สามารถจองห้อง Deluxe room ได้

พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้อง TWN / TRP

โปรแกรมออกเดินทางได้ทุกวัน 4 ท่านขึ้นไป

 

4 ท่าน

เริ่มต้นที่

6 ท่าน

เริ่มต้นที่

8 ท่าน

เริ่มต้นที่

10 ท่าน

เริ่มต้นที่

พักเดี่ยวชำระเพิ่ม

พักโรงแรม 4 ดาวย่าน Orchard

GRAND CENTRAL หรือเทียบเท่า

**Weekday**

28,999.-

26,555.-

25,999.-

24,555.-

5,500.-

พักโรงแรม 4 ดาวย่าน Orchard

GRAND CENTRAL หรือเทียบเท่า

**Weekend**

พัก Marina Bay Sand 

Deluxe room

**Weekday

37,999.-

34,999.-

34,555.-

33,555.-

15,900.-

พัก Marina Bay Sand

Deluxe room

**Weekend

38,999.-

35,999.-

35,555.-

34,555.-

16,900.-

**** ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากเดินทางตรงช่วงเทศกาล หรือใกล้วันเดินทางมากกว่า 10 วัน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท 

ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                         ราคา 5,500 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 12,000 บาท (สำหรับ 4* ย่าน Orchard)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 18,000 บาท (สำหรับ Marina bay sand)

ส่งหน้าพาสปอร์ตสำหรับจองตั๋วและห้องพักทันทีหลังทำการจอง 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 20 วัน

คณะกรุ้ปเล็กต้องจองตั๋วเดี่ยว ดังนั้นไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้

หากยกเลิกขอยึดเงินที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

****ไม่มีหัวหน้าทัวร์  ไกด์ท้องถิ่นพูดไทยดูแลคณะตลอดการเดินทาง****

 

 

ราคาเริ่มต้น 24,555 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่

  •  
  •  

คลิ๊กจองทัวร์ – Booking 

  • - -
  • Reload
  • Should be Empty: