ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืนเดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)
เครื่องลำใหญ่ A380 ใหม่ เส้นทางระยะไกล  KUL-LHR พิเศษ!!! น้ำหนักกระเป๋า 30 KG

ลอนดอน ซาลส์บัวรี่ ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์  เมืองอ๊อกซฟอร์ด
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี
(พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

หมายเหตุ

12 – 17 เม.ย. 61

49,900

ไม่มีราคาเด็ก
(เด็กไม่เกิน2ขวบ / 
Infant 13,000 บาท)

12,000

25

 

28 เม.ย. – 3 พ.ค. 61

43,900

12,000

25

 

26 – 31 พ.ค. 61

39,900

12,000

25

 

27 ก.ค. – 1 ส.ค. 61

45,900

12,000

25

 

11 – 16 ส.ค.61

43,900

12,000

25

 

13 – 18 ต.ค. 61

39,900

12,000

25

 

23 – 28 ต.ค. 61

39,900

12,000

25

 

1 – 6 ธ.ค. 61

41,900

12,000

25

 

8 – 13 ธ.ค. 61

43,900

12,000

25

 

29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62

49,900

12,000

25

 
 

ราคาเพียง 39,900 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่