ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์ 8 วัน 5 คืน
สุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์
พักออสเตรีย 1 คืน เยอรมัน 3 คืน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คืน

ì ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
ì ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เมืองใหญ่ลำดับที่ 4 ของออสเตรีย ชมบ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Sound Of Music
ì อินส์บรุค (Innsbruck) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof)
ì มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย  ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ì เมืองชวังเกา (Schwangau) เมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์
ì เมืองการ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) เมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS
ì ทิทิเซ่ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขาธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบ
ì เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ Rhein fall น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป
ì แองเกิลเบิร์ก (Engelberg) เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ นั่งโรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
ì ลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองหลวงของรัฐลูเซิร์นในสวิส ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปลที่เก่าแก่มีอายุกว่า 670 ปี

เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ Etihad Airways (EY)

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่มที่นั่งหมายเหตุ
25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 6159,900

(เด็กไม่เกิน2ขวบ/
Infant 50% ของราคาทัวร์

12,50025 
5 – 12 ก.ค. 6159,90012,50025 
19 – 26 ก.ค. 6159,90012,50025 
12 – 19 ก.ย. 6159,90012,50025 
26 ก.ย. – 3 ต.ค. 6159,90012,50025 
10 – 17 ต.ค. 6159,90012,50025 
7 – 14 พ.ย. 6159,90012,50025 
*21 – 28 พ.ย. 6159,90012,50025 
7 – 14 ธ.ค. 6159,90012,50025 
27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 6272,90014,00025 
 

**ราคาทัวร์รวมวีซ่าแล้ว*

FLIGHT

DEPARTURE: EY405 BKK-AUH 18.25-22.00 // EY005 AUH-MUC 02.40-07.00+1
RETURN:        EY074 ZRH-AUH 11.30-19.35 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

*หมายเหตุ: พีเรียดเดินทางกรุ๊ป 21-28 พฤศจิกายน 61 ไฟล์ทขากลับจะเป็น
EY074 ZRH-AUH 11.30-19.35 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

ราคาเพียง 49,900 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่