ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8 วัน 5 คืน (TG)

WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน

โปรโมชั่นสุดคุ้ม!!! บินตรง เที่ยวครบ 4 ประเทศ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

หมายเหตุ

18 -25 พฤษภาคม 61

59,900

ไม่มีราคาเด็ก

Infant ไม่เกิน 2 ขวบ 15,000 บาท

12,500

25

 

4 – 11 มิถุนายน 61

59,900

12,500

25

 

22 – 29 มิถุนายน 61

59,900

12,500

25

 

 

**ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว**

ราคาเพียง 59,900 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่