ทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้ง 2 วัน 1 คืน Special offer Promotion

ทัวร์มาเลเซีย Promotion เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) เลือกเดินทางได้ทุกวัน (ยกเว้นเทศกาล) .
ราคาเพียง 2,999 .-

ทัวร์มาเลเซีย-ปีงนัง-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

มาเลเซีย-ทัวร์ปีนัง-เก็นติ้ง-กัวลา ออกเดินทาง ตั้งแต่ 6-9 ท่านขึ้นไป
(เดินทางได้ทุกวัน)
ราคาเริ่มต้น 6,900 .-

ทัวร์คาเมรอน กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน ไร่ชา ไร่สตอเบอร์รี่ สัมผัสอากาศเย็นทั้งปี กรุงกัวลาลัมเปอร์
(8ท่านออกเดินทางได้ทันที) .
ราคาเพียง 14,900 .-