ทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้ง 2 วัน 1 คืน Special offer Promotion

ทัวร์มาเลเซีย Promotion เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) เลือกเดินทางได้ทุกวัน (ยกเว้นเทศกาล) .
ราคาเพียง 2,999 .-

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ บินครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ ตลอดเดือน มิ.ย.-ธ.ค.61สุดคุ้ม บินเข้ามาเลเซีย-กลับจากสิงคโปร์ สุดคุ้ม พักสิงคโปร์ 1 คืน
ราคาเพียง 13,888 .-

ทัวร์เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนาส ชมพระราชวัง ทัวร์เก็นติ้งไฮแลนด์ กระเช้าSKYWAY
(8ท่านออกเดืนทางได้ทันที) .
ราคาเพียง 13,900 .-

ทัวร์คาเมรอน กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน ไร่ชา ไร่สตอเบอร์รี่ สัมผัสอากาศเย็นทั้งปี กรุงกัวลาลัมเปอร์
(8ท่านออกเดินทางได้ทันที) .
ราคาเพียง 14,900 .-

1 2