การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.แจ้งชื่อ-นามสกุล(ผู้จอง)เป็นภาษาไทย/พร้อมอีเมล์, ไลน์ ,เบอร์ติดต่อกลับโดยระบุรายการทัวร์ , วันเดินทาง , เบอร์ติดต่อกลับ , และชื่อพนักนักงานที่ทำจองให้คะ

2. รอรับใบConfirm – Invoice ยืนยันการจองและยอดค่าใช้จ่าย                                          -กรณี ราคาทัวร์โปรโมชั่น (ชำระเต็มจำนวนทันที หรือ หลังการจอง 24 ช.ม.                      -กรณี ราคาปกติ (ชำระมัดจำ ภายใน 2-3 วัน)                                                                    -กรณี ชำระ รูดบัตรเครดิต + เพิ่ม 3% (และเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน)                                  ***ระบบรูดบัตรจะเป็นออนไลน์ สามารถทำได้ที่หน้าเว็บไซด์บริษัท***                                 หลังการจอง/ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20-31 วัน ก่อนการเดินทาง

3.ส่งสลิปเพื่อเป็นหลักฐาน ในการชำระเงินให้กับทางเจ้าหน้าที่ บริษัท ได้ทางไลน์@boonsarptour หรือ อีเมล์

4.รอรับใบเสร็จรับเงิน จากทางบริษัท ในการชำระค่าทัวร์ หลังจากส่งหลัก
ฐานการโอนเงิน 2-3 วัน (ทำการ)

5. เมื่อได้รับการ Confirm การจอง กรุณาสำเนาหน้าPassport ส่งมายังบริษัท ทางไลน์และอีเมล์ ที่ท่านได้ติดต่อ ***กรณี ต้องทำวีซ่า หรือใช้เอกสารฯลฯตัวจริง ทางบริษัทฯจะนัดวันเก็บเอกสาร เช่น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บตามที่สถานที่ลูกค้านัดหมาย จะประสานงานตามขั้นตอน

6. หลังจากชะระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งเอกสาร เช่น ตั๋วเครื่องบิน ใบนัดหมายซึ่ง , ชื่อและเบอร์ของไกด์ หรือพนักงานส่งกรุ๊ปที่สนามบิน , การเตรียมตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าเงิน, อุณหภูมิ, ปลั๊กไฟ, รายละเอียดสำคัญของประเทศนั้นๆ  ให้ทาง Email/ไลน์ เป็นต้น

การชำระเงิน ผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ

หมายเลขบัญชี : 029-7-01858-2 สาขา :โลตัสรามอินทรา109 ชื่อบัญชี : บริษัท บุญทรัพย์ทัวร์ จำกัด

ธนาคารทหารไทย

หมายเลขบัญชี :230-2-18534-9 สาขา :แฟชั่นไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี :นางสาวการย์สิริ สิทธิชัยอารีกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หมายเลขบัญชี : สาขา : ชื่อบัญชี :

ธนาคารกสิกรไทย

หมายเลขบัญชี : สาขา : ชื่อบัญชี :