รายการทัวร์

ทัวร์ฉีดวัคซีน

ทัวร์มะละกา เมืองมรดกโลก ถนนคนเดิน, พักเก็นติ้งไฮแลนด์ เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์
(8 ท่านออกเดินทางได้ทันที) .
ราคาเพียง 15,900 .-

ทัวร์มาเลเซีย มะละกา-เลโก้แลนด์-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

เลโก้แลนด์ สวนสนุกระดับโลก-เที่ยวมะละกา เมืองมรดกโลก-กรุงกัวลาลัมเปอร์-ตึกแฝดปิโตรนาส-พระราชวัง
(8ท่านออกเดินทางได้ทันที) .
ราคาเพียง 16,900 .-